Open House โรงเรียนบ้านปิน

โพสต์13 ก.พ. 2562 22:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านปิน  วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบผลการพัฒนาการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หาประสบการจากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา 

Comments