Open House โรงเรียนบ้านสลก

โพสต์13 ก.พ. 2561 21:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน Open House เปิดรั้วโรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของ ครูและนักเรียน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน มาร่วมชมนิทรรศการ

Comments