ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไร

โพสต์8 ธ.ค. 2558 19:26โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไร.mp4

ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไร
โดย พณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti Corruption Day

สร้างไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

Comments