เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนปากจอกวิทยา

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนปากจอกวิทยา   ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาไทยนิยม เพื่อแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน สู่ชุมชน   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้ทราบถึงผลสำเร็จในการจัดการศึกษาขอโรงเรียน  ในวันที่ 11 มกราคม 2562 

Comments