เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดศรีดอก

โพสต์14 มี.ค. 2561 23:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวัดศรีดอก  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โดยมี นายพินิจ แก่นจันทร์ ผอ.ร.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 
Comments