เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปากจอกวิทยา

โพสต์11 มี.ค. 2561 23:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาไทยนิยม” โรงเรียนปากจอกวิทยา  เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โดยมี นายพลัฏฐ์ สุดเสน่ห์ ผอ.ร.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
Comments