เปิดการอบรมพัฒนาระบบสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

โพสต์17 ก.ค. 2560 02:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาระบบสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ" ระยะที่ 1 เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นในเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวสำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่ จัดการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Comments