เปิดการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

โพสต์23 ส.ค. 2561 21:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

Comments