เปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์25 พ.ค. 2560 20:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดยมีนักเรียนเข้าค่าย จำนวน 133 คน จาก 48 โรงเรียน  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Comments