เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์3 ก.ค. 2561 23:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น-เด่นชัย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 4 – 6  กรกฎาคม  2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Comments