เปิดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

โพสต์18 มิ.ย. 2560 21:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมภูมิต้านทานยาเสพติดในสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนไตรบูรพา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้มีความตระหนักต่ออันตรายที่เกิดจากยาเสพติด  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบ้านกวางและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า

Comments