เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง

โพสต์12 ม.ค. 2561 00:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง ซึ่งมีการแข่งขันกีฬานักเรียน ร.ร.บ้านนาตุ้ม, ร.ร.บ้านไผ่ล้อม, ร.ร.บ้านเค็ม, ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง, ร.ร.บ้านค้างตะนะ, ร.ร.บ้านแม่รัง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาตุ้ม  ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน รู้จักออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  

Comments