เปิดกีฬาสัมพันธ์ วันแห่งความรักความเข้าใจ ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม อ.ลอง

โพสต์18 ก.พ. 2564 20:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์ วันแห่งความรักความเข้าใจ ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม อ.ลอง

Comments