เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Long Kids Healthy

โพสต์17 ส.ค. 2561 00:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Long Kids Healthy เด็กเมืองลองสุขภาพดี มีสุข  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โดยมีครูและ นักเรียนในอำเภอลอง จำนวน 31 โรง  ร่วมกิจกรรมงานแสดงและการจัดนิทรรศการ

Comments