เปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนฯ

โพสต์17 ก.ค. 2561 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนและชุมชนผลิตอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี นายวีระชัย  เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีโรงเรียนเครือข่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง, โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง และโรงเรียนบ้านแป้น ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.ลอง จ.แพร่

Comments