เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กรีฑาและกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาวเกมส์

โพสต์10 ม.ค. 2562 01:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กรีฑาและกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาวเกมส์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ประจำปี 2562  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด   ในวันที่ 10  มกราคม  2562  โดยมี ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร กล่าวรายงาน

Comments