เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาว เกมส์

โพสต์11 ม.ค. 2561 19:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และกีฬาสีสัมพันธ์ ม่วง-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน รู้จักออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมี นายไพโรจน์ สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

Comments