เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง  เพื่อให้เด็กเป็นคนดีของสังคม มีความสุข ส่งเสริมให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา  ในวันที่ 11 มกราคม 2562 

Comments