เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ชาวประชาร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ชาวประชาร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิตขยะ  ในวันที่ 14 มิถุนายน  2561  ณ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่  โดย นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธาน  ประกอบด้วย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การบริหารจัดการขยะ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและเห็นผลการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ซึ่งในวันนี้ได้มีการปล่อยขบวนธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการฯ ของอำเภอ  เพื่อเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญในพื้นที่ระดับอำเภอ  

Comments