เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “เปิดบ้านวิชาการ” กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) “เปิดบ้านวิชาการ” กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม

Comments