เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์29 มี.ค. 2562 02:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC สู่การเป็นโรงเรียนในศตวรรษที่ 21. เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนสุขภาวะ และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรง ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร. โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน

Comments