เปิดอาคาร “วังราชพฤกษ์”

โพสต์8 พ.ย. 2560 20:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคาร “วังราชพฤกษ์” ร.ร.บ้านวังเลียง อ.ลอง จ.แพร่ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 อาคารหลังนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างดียิ่ง  

Comments