พัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

โพสต์10 พ.ค. 2559 21:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 11 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีนางกุลิสราฟ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร และ นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Comments