พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน

โพสต์30 เม.ย. 2560 20:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments