พัฒนาระบบควบคุมภายใน

โพสต์29 พ.ย. 2560 20:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560. ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments