พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โพสต์14 ม.ค. 2559 01:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองคุณงามความดี เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559  ในวันที่ 14 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments