พิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

โพสต์16 พ.ย. 2559 20:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments