พิจารณาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ต.ค. 2559 00:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ของ สพป.แพร่ เขต 2 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments