พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์พระพุทธรูปปางประทานพร และบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์23 ต.ค. 2559 00:33โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์พระพุทธรูปปางประทานพร พระพุทธมหานวมินทร์ สิริไชยะปารมี ศรีเวียงเชียงชื่น และบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  หลังจากนั้น อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระพุทธรูปปางประทานพร ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.แพร่ เขต 2 แห่งใหม่ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากชุมชนและบุคลากรในสังกัด
Comments