พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ

โพสต์7 มิ.ย. 2559 02:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ (MOU) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ระหว่าง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 กับ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , ผอ.ร.ร., ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments