พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์24 ส.ค. 2563 21:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Comments