พิธีรดน้ำดำหัว

โพสต์18 เม.ย. 2562 02:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments