พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

โพสต์18 เม.ย. 2561 01:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง  ในวันที่ 18 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมกาศทับเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments