ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจลูกเสือจิตอาสา

โพสต์17 ม.ค. 2562 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจ ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนปากจอกวิทยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ เศษใบไม้ บริเวณรอบอาคาร สพป.แพร่ เขต 2  นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักบริหารจัดการขยะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 17 มกราคม 2562  

Comments