ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โพสต์25 ม.ค. 2559 03:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ  บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ  ในวันที่ 25 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Comments