ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่ม

โพสต์29 มี.ค. 2559 02:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่ม, หน่วยตรวจสอบภายใน  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม  ศูนย์พัฒนาวิชาการ   สพป.แพร่ เขต 2

Comments