ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์20 ก.ค. 2561 23:25โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมอมรรักษ์,  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้าวสรรค์สำหรับครูปฐมวัย ณ โรงแรมแพร่นครา และหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด... สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น  อ.เมือง จ.แพร่

Comments