ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์15 ม.ค. 2562 02:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร, โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์และโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ให้กำลังใจครูและนักเรียน.  ทั้งนี้ได้เยี่ยมห้องเรียน สังเกตการสอน ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.2 เพื่อกระตุ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562

Comments