ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ, โรงเรียนบ้านค้างตะนะ ให้กำลังใจครูและนักเรียน  ทั้งนี้ได้เยี่ยมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv  สังเกตการสอน ทดสอบการอ่านของนักเรียน เพื่อกระตุ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ในวันที่ 31 มกราคม 2562

Comments