ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์27 ก.พ. 2559 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ณ สนามสอบ ร.ร.เทพนารี, ร.ร.อนุพงศ์ พัชรินทร์, ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา, ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร, ร.ร.บ้านใหม่, ร.ร.บ้านค้างปินใจ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  

Comments