ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน ในสังกัด เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกำหนด ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อ/โรงเรียนวัดมงคลถาวร/โรงเรียนบ้านวังวน/โรงเรียนบ้านสบสาย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
Comments