ปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอลอง

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอลอง  จำนวน  72 นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่รัง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Comments