PLC กลุ่มบริหารงานบุคคล

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ใน สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments