PLC กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โพสต์21 ม.ค. 2563 22:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 22 มกราคม ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วม PLC เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมลานฮักลอง สพป.แพร่ เขต 2

Comments