ประชุมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์4 ก.ค. 2559 01:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน  นอกจากนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  

Comments