ประชุมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์24 ต.ค. 2559 02:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดย นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มาพบปะและกล่าวอำลาบุคลากรในสังกัด เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

Comments