ประชุมจัดสรรงบประมาณ

โพสต์24 ธ.ค. 2558 20:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบดำเนินงานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments