ประชุมจัดสรรงบประมาณจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp

โพสต์3 เม.ย. 2560 00:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ในวันที่ 3 เมษายน 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments