ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์25 ส.ค. 2564 00:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments