ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์12 ก.พ. 2563 19:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดระบบงานสารบรรณของ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments